Gia hạn thời gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Gia hạn thời gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Gia hạn thời gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Gia hạn thời gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Gia hạn thời gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Gia hạn thời gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Gia hạn thời gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng - 22/03/2018 08:25

Gia hạn  thời gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 16/03/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty TICO gia hạn họp ĐHCĐ thường niên 2018 đến thánh 6 năm 2018 nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thức năm tài chính.

Đăng ngày 22/3/2018

Xem  chi tiết

Các tin khác

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
THÔNG BÁO (VỀ VIỆC HUỶ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM)
Ngày đăng - 15/11/2019 10:37

Download file

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN HUỶ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
CÔNG VĂN CHẤP THUẬN HUỶ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
CÔNG VĂN 6366/UBCK-GSĐC ngày 22.10.2019 V/V: CHẤP THUẬN HUỶ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Ngày đăng - 24/10/2019 11:16
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Ngày đăng - 22/07/2019 15:25
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TICO 2019
Ngày đăng - 24/06/2019 10:35
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Ngày đăng - 27/04/2019 11:57
BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Ngày đăng - 27/04/2019 11:55

Download file

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (27.04.2019)
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (27.04.2019)
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Ngày đăng - 17/04/2019 16:12
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
Ngày đăng - 08/04/2019 09:18

Download file

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 03.04.2019
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 03.04.2019
Ngày đăng - 04/04/2019 10:21

Download file

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM  2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
Ngày đăng - 02/04/2019 09:43

Download file

Đăng ký nhận tin

Liên kết mạng xã hội:

Copyright © 2017 by Công ty Cổ phần TICO . All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
Chat với chúng tôi
Phản hồi của bạn