Công ty Cổ phần TICO

Công ty Cổ phần TICO

Công ty Cổ phần TICO

Công ty Cổ phần TICO

Công ty Cổ phần TICO
Công ty Cổ phần TICO

Quan hệ cổ đông

Cập nhật tài liệu Đại hộ cổ đông bất thường năm 2018
Cập nhật tài liệu Đại hộ cổ đông bất thường năm 2018
Cập nhật tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2018 Đăng ngày 15/5/2018
Ngày đăng - 15/05/2018 16:29
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNGNGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2018
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNGNGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2018
Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường ngày 18-05-2018 Đăng ngày 03/5/2018
Ngày đăng - 03/05/2018 17:17
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Hội đồng quản trị Công ty Quyết Nghị thông qua tài liệu trình Đội hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Đăng ngày 03/5/2018
Ngày đăng - 03/05/2018 14:42
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017 Đăng ngày 19/4/2018
Ngày đăng - 17/04/2018 11:34
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về Tổ chức ĐH đồng cổ đông bất thường năm 2018
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về Tổ chức ĐH đồng cổ đông bất thường năm 2018
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về Tổ chức ĐH đồng cổ đông bất thường năm 2018
Ngày đăng - 26/03/2018 16:15
Gia hạn  thời gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Gia hạn thời gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần TICO xin gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến tháng 6 năm 2018 Đăng ngày 22/3/2018
Ngày đăng - 22/03/2018 08:25

Download file

Báo cáo thường niên năm 2016
Báo cáo thường niên năm 2016
Ngày đăng - 19/12/2017 14:01
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Ngày đăng - 19/12/2017 13:53

Đăng ký nhận tin

Liên kết mạng xã hội:

Copyright © 2017 by Công ty Cổ phần TICO . All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
Chat với chúng tôi
Phản hồi của bạn